Turkish Lira Currency Exchange Rates (19 May 2020)

Bank's Buying Rates (Foreign Currency to Turkish Lira)

Exchange rate USD to Turkish Lira : 6.60

EUR to Turkish Lira : 7.22

GBP to Turkish Lira : 8.09


Bank's Selling Rates (Turkish Lira to Foreign Currency)

Exchange rate Turkish Lira to USD : 6.94

Turkish Lira to EUR : 7.59

Turkish Lira to GBP : 8.51

Euro, USD and GBP Exchange Rate Chart

Below chart shows the daily Turkish Lira exchange rates fluctuations.

US Dollars / Turkish Lira Exchange Rates

Date USD / TL
Bank's Buying
USD / TL
Bank's Selling
19 May 2020 6.60 6.94
07 May 2020 7.18 7.23
21 April 2020 6.96 7.01
16 April 2020 6.90 6.95
09 April 2020 6.71 6.76
03 April 2020 6.63 6.66
01 January 2020 5.80 6.11
17 August 2019 5.53 5.54
01 August 2019 5.76 5.82
21 May 2019 6.01 6.07

Euro Turkish Lira Exchange Rates

Date TL / EUR
Bank's Buying
TL / EUR
Bank's Selling
19 May 2020 7.22 7.59
07 May 2020 7.75 7.79
21 April 2020 7.55 7.60
16 April 2020 7.51 7.56
09 April 2020 7.30 7.35
03 April 2020 7.27 7.30
01 January 2020 6.48 6.83
17 August 2019 6.14 6.15
01 August 2019 6.50 6.58
21 May 2019 6.70 6.77

English Sterling / Turkish Lira Exchange Rates

Date GBP / TL
Bank's Buying
GBP / TL
Bank's Selling
19 May 2020 8.09 8.51
07 May 2020 8.86 8.91
21 April 2020 8.56 8.62
16 April 2020 8.62 8.68
09 April 2020 8.33 8.39
03 April 2020 8.19 8.25
01 January 2020 7.58 7.99
17 August 2019 6.72 6.75
01 August 2019 7.53 7.62
21 May 2019 7.62 7.71