اطلاعات خرید خانه در ترکیه

تمامی اتباع خارجی می توانند ملک مورد نظر خود را به نام خودشان خریداری کنند

اتباع خارجی می توانند ملک مورد نظر خود را به نام خودشان خریداری کنند در صورتی که ملک مورد نظر در منطقه نظامی واقع نشده باشد ، به همین منظور پس از تصمیم گیری و پسندیدن ملک مورد نظر بلافاصله یک در خواست به اداره ثبت اسناد زمین از طرف گروه مشاورین ما ارسال می شود تا موارد اداری ، نظامی مربوط به ترخیص زمین ویا به عبارتی دیگر ترخیص نظامی صورت بگیرد که این روند اداری معمولا بین 4 تا 6 هفته به طول می انجامد مرحله بعدی که بلافاصله پس از ترخیص نظامی باید انجام شود دریافت شماره مالیاتی می باشد و افتتاح حساب بانکی می باشد که این امور نیز توسط مشاورین ما ترکیه اکسپرت تنها در یک روز صورت می گیرد و شما می توانید در اولین روز کاری خود صاحب حساب بانکی شوید مرحله بعدی که صورت می گیرد امضا قرارداد می باشد که فی ما بین خریدار و فروشنده امضا می شود که شامل ماده هایی نظیر قیمت ، مشخصات ملک ، نحوه پرداخت و غیره ذکر شده است لازم به ذکر است که شما می توانید تمامی مراحل ذکر شده را توسط وکیل خود و با از طریق وکالت نامه به انجام برسانید

نکته : موکل شما حق فروش مال و ملک شما را نخواهد داشت و تمامی امور خرید با نام شما صورت می گیرد

چنانچه خریدار جهت انجام امور وکالت نامه ای را تنظیم و ارایه نکرده باشد پس از تاییده نظامی جهت مشخص کردن امور سند خود شخص باید حضور پیدا کند تا مراحل وابسته روال خود را طی کند تا تاپو (سند ملک ) تهیه و تنظیم شود

*مالیت سالانه ملک خریداری شده چه مقدار می باشد ؟

پس از اعلام ارزش ملک به مشتری 3/1000 ارزش ملک به شهرداری پرداخت می شود پس از دریافت سند شخص موظف است ظرف 4 هفته اقدام به پرداخت کند در غیر این صورت شامل جریمه می شود

*به آژانس شما چقدر باید پرداخت کنم ؟

مبلغ دریافتی ما از شما شامل 3 درصد می باشد که هم از خریدار و فروشنده دریافت می شود