آیا در ترکیه به بیمه مسکن نیاز است؟

ایا در ترکیه به بیمه1

هر صاحب در ملک ترکیه نیاز به دریافت بیمه ملی زلزله دارد که DASK نام دارد.

DASK قبل از انتقال سند Tapu انجام می‌شود تا بتوانید مدارک را تکمیل کنید. این بیمه یک سال را پوشش می دهد و در یک نوبت پرداخت می‌شود و تقریباً 2.15 TL برای هر مترمربع است. به عنوان مثال، یک آپارتمان تازه ساخت 120 مترمربعی سالانه 257 TL پرداخت می‌کند. وقتی نوبت به تمدید می‌رسد، تخفیفی نیز در نظر گرفته می‌شود.

 

ایا در ترکیه به بیمه2


اگرچه بیمه خانه از نظر بیمه ساختمان یا کالا در برابر سرقت، آتش‌سوزی و غیره در ترکیه اجباری نیست، اما توصیه می‌شود. چندین شرکت بیمه و بانک وجود دارد که بسته‌های بیمه را ارائه می‌دهند.

 

به عنوان بخشی از خدمات پس از فروش ما، اگر قصد دارید املاک خود را در ترکیه بیمه کنید، خوشحال خواهیم شد که به شما کمک کنیم

Published on 1399-07-17
Updated on 1399-08-26