در تبلیغات خرید آپارتمان ترکیه 1 + 2 به چه معناست؟

در تبلیغات خرید اپارتمان ترکیه1

حتما برای شما هم پیش آمده است که به هنگام جستجو درباره خرید و فروش یا اجاره املاک در ترکیه، مرتباً با اعدادی مانند 0 + 1، 1 + 3، 2 + 4 و ... مواجه شوید. اما این اعداد به چه معناست؟
در ترکیه تعداد اتاق ها جداگانه داده می شود. قسمت اول  تعداد اتاق های خواب است. قسمت دوم نشان دهنده تعداد اتاق نشیمن است. بنابراین وقتی می بینید ملکی به صورت 0 + 1 تبلیغ می شود ، یک خانه استودیویی است. ملک 2 + 5 یک ویلا یا آپارتمان با پنج اتاق خواب و دو اتاق نشیمن است.
معما حل شد! :)


Published on 2020-12-05
Updated on 2020-12-06