Standaard Aankoop Procedure in Turkije

Aankoop Procedure in Turkije

Het is alle Nederlanders en Belgen, als individu en als uitvoerend persoon van een bedrijf, toegestaan om onroerend goed aan te schaffen in Turkije. Het eigendomsbewijs wordt na een ongeveer drie maanden durende procedure op uw naam overgeschreven, nadat de aangekochte locatie en het vastgoed wordt gecontroleerd op een aantal onderdelen, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag of het onroerend goed op militair grondgebied ligt. De aanvraag wordt ingediend bij het Kadaster, dat de informatie vervolgens doorstuurt naar het leger, dat de aanvraag bij goedkeuring terugstuurt naar het Kadaster, waarna het eigendomsbewijs (tapu in het Turks) wordt overgeschreven van de vorige eigenaar op uw naam. Voor de aanvraag zijn uw Turkse sofinummer, 2 pasfoto's en een kopie van uw paspoort of reispas nodig, die u afgeeft aan de makelaar die de aanvraag voor u verzorgt.

De standaardprocedure is dat u iemand van Turkey Expert machtigt de aankoopprocedure en verder afhandeling (maar NIET een verkoop) aan deze persoon kunt overdragen en u er zelf geen omkijken naar heeft. Een machtiging moet opgesteld worden bij de Notaris en, omdat deze in het Turks opgetekend wordt, is er krachtens de wet een vertaler aanwezig (in het team van Turkey Expert zijn de benodigde vertalers aanwezig ) om u de inhoud aan u uit te leggen. U bepaalt zelf wat er wel of niet in komt te staan, u geeft immers de machtiging aan iemand anders. Voor deze machtiging zijn 2 pasfoto's nodig van iedereen die op het eigendomsbewijs komt te staan en uw dient ook zelf uw originele paspoort of reispas te tonen. Het is ook mogelijk om een officiële volmacht af te geven vanuit Nederland of België, neemt u voor deze procedure a.u.b. eerst contact met ons op.

Vervolgens wordt er een contract opgemaakt tussen de verkoper (eigenaar van het onroerend goed) en de kopers. In het contract staan o.a. naam en adres van beide partijen, de overeengekomen verkoopprijs, betalingsschema, de voldane aanbetaling en voorwaarden.

U wordt door ons op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Zodra de toestemming van het leger binnen is, krijgt u bericht van ons. Met de machtiging zullen wij – indien u niet aanwezig bent – het eigendomsbewijs in ontvangst nemen en namens u tekenen. Bent u zelf aanwezig bij de overdracht, dan moet de overdracht vertaald worden en tekent u zelf. Op verzoek kunt u kunt een kopie van het eigendomsbewijs per fax of per e-mail ontvangen.

Als u eenmaal de rechtmatige eigenaar van uw onroerend goed bent, laten wij water en elektriciteit op uw naam zetten/aansluiten. Vervolgens vullen wij formulieren in om uw onroerend goed in te laten schrijven bij de gemeente. Indien gewenst, kunnen wij ook een verzekering laten afsluiten voor onroerend goed en inboedel.

Tip:
Alvorens deze procedure te starten, kunnen wij u helpen bij de aanvraag van een sofinummer en bij het openen van een bankrekening (inclusief internetbankieren) bij een Turkse bank. Dit versnelt de procedure en bespaart u kostbare tijd.

Onroerend goedbelastingen in Turkije

Indien nodig helpen wij onze cliënten met de betalingen van de belastingen in Turkije. Ter uitleg noemen wij hieronder de belastingen waarmee u rekening dient te houden.

Om te beginnen betaalt u 3% overdrachtsbelasting over het koopbedrag zoals vermeld op het eigendomsbewijs (Tapu).

Indien u 4 jaar of langer eigenaar bent van het onroerend goed, dan betaalt u in Turkije geen winstbelasting over de meerwaarde bij verkoop van uw onroerend goed. Dit geldt alleen voor particulieren. Bij verkoop van uw woning na 4 jaar of meer, dan valt mogelijke winst hoger dan € 7.500 onder de Turkse inkomstenbelasting.

Als u uw woning binnen 4 jaar verkoopt, valt winst hoger dan € 7.500,= automatisch onder de Turkse vermogensbelasting, wat inhoudt dat de winst extra belast wordt. Hieronder vallen ook eventuele rente- en dividendinkomsten.

Onroerendgoedbelasting wordt eenmaal per jaar betaald en de percentages zijn als volgt:

  • Woningen 0,1%
  • Andere gebouwen 0,2%
  • Grond 0,1%
  • Onbebouwde grond (wel geschikt als bouwgrond) 0,3%
  • Landbouwgrond 0%

Successiebelasting is 0,9% van de waarde van uw bezittingen in Turkije en wordt betaald aan de belastingdienst in termijnen. De waarde van uw onroerend goed zoals vermeld op de tapu moet worden doorgegeven aan de Nederlandse of Belgische Fiscus, en wordt als vermogen aanmerkt.

Omdat Nederland en België een bilateraal verdrag met Turkije hebben, hebben Nederlanders en Belgen dezelfde rechten in Turkije als Turken in Nederland of België. Ook hoeft er dus geen tweemaal belasting te worden afgedragen.

Turkije heeft ook een investeringsbeschermingsovereenkomst met Nederland en België afgesloten.

Verder dient u rekening te houden met kleine belastingen, zoals: milieubelasting (verschilt per locatie maar vrij laag) en gemeenschapsbelasting (ongeveer € 16 per jaar).

Standaard aankoopprocedure in Turkije en onroerendgoedbelasting, gemeenschapsbelasting, inkomstenbelasting.